Το “Επαρχιακό φως” δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα και δεν δέχεται διαφημίσεις

Άποψή μας την οποία επισημαίνουμε άλλη μία φορά, είναι η ανάγκη ενός μικτού εκλογικού συστήματος για εκλογή άξιων προσώπων από όλους τους κομματικούς χώρους.