Όσο οι κυβερνήσεις και τα κόμματα “αλληλοτρώγονται” η χώρα όλο και περισσότερο θα καταστρέφεται…

“Με διχαστικά εκλογικά συστήματα” επισημαίνουμε άλλη μία φορά “δεν επέρχεται συμφιλίωση στις κοινωνίες.