Καθαρά και ξάστερα για την πολιτική παρακμή της χώρας

Μια χώρα όπως η δική μας θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για μίμηση από άλλες χώρες. Ωστόσο, από ιδρύσεως της ως Κράτος διαιωνίζονται κομματικά μίση και πάθη, με αποτέλεσμα να “καλλιεργείται” και να αναπτύσσεται η διαφθορά κάτι που δεν συνάδει σε μια χώρα όπου το δημοκρατικό της πολίτευμα λειτουργεί άψογα.  Η Ελλάδα κατέχει την πιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καθαρά και ξάστερα για την πολιτική παρακμή της χώρας.