Βαϊοφόρος Κυριακή με στολισμένες τις εκκλησιές

Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης που σηματοδοτεί την είσοδο μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα όλες οι εκκλησίες είναι στολισμένες με βάγια