Τελευταία ανάρτηση για το 2023 στο “Επαρχιακό φως”

Ο λαός υποφέρει και απαιτεί από την κυβέρνηση και τα κόμματα να προβούν σε βαθιές τομές εξουδετερώνοντας τον αναχρονισμό, την δαιδαλώδη γραφειοκρατία και την διατήρηση της ανώτερης κοινοβουλευτικής δύναμης στη Βουλή.