Τα Σημαντηριανά στα Εννιά Χωριά Κισάμου απέκτησαν ξανά μόνιμο πληθυσμό

Ζωή στα Σημαντηριανά στα Εννιά Χωριά Κισάμου, δίνουν μετά από πολλά χρόνια οι δύο άνθρωποι που αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα πλέον στο χωριό.