ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ: Ενέργειες για ανάδειξη της αρχαίας Περγάμου

Ανάμεσα σε πολλές άλλες ιστορικές και φυσικές ομορφιές που έχει το νησί μας….