Σε κίνδυνο ο θεσμός της παραδοσιακής οικογένειας…

Απειλή για το θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας στην Ελλάδα αποτελούν τα νέα ξενόφερτα ήθη, των “μοντέρνων διαφορετικών”.