Να εκλείψουν τα διαχρονικά κομματικά μίση…

: “Τιμήσετε την ειρήνη και νοικοκυρέψετε τη χώρα…”