Με… ανακύκλωση πολιτικών δεν θα εκλείψει η διαφθορά…

Οι κυβερνήσεις στο… όνομα της αποτελεσματικότητας, προχωρούν ανά χρονικά διαστήματα κατά τη διακυβέρνηση της χώρας σε ανασχηματισμούς.