“Καλλικράτης” στον συνδικαλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι μόνο…

Λίγοι και άμεμπτοι πρέπει να παραμείνουν οι συνδικαλιστές για να προσφέρουν πρώτα απ’ όλα με τις προτάσεις τους στην διόρθωση των κακώς κειμένων της κρατικής μηχανής….