Η αθλιότητα του δημόσιου τομέα στη χώρα έχει βαθιές ρίζες…

Ένας απέραντος βούρκος λοιπόν, ο ελληνικός δημόσιος τομέας με κατέχοντες αρκετούς σε υψηλές θέσεις τις οποίες προφανώς και ν’ απέκτησαν ή διατήρησαν εξαιτίας της διαχρονικής πολιτικής παρακμής