Αναβάθμιση στη Βουλή…

Μια άλλη Ελλάδα χρειαζόμαστε, με εναλλασσόμενο πολιτικό κόσμο – και όχι ισόβιο όπως σήμερα – που να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το δημόσιο συμφέρον.